Διαταραχές ροής της ομιλίας

  • PDFΕκτύπωσηE-mail

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας. Εκδηλώνεται με «κόλλημα/ μπλοκάρισμα» στην αρχή ή τη μέση της λέξης, σαν επανάληψη συλλαβών ή σαν επιμήκυνση ήχων. Πιο συχνά παρουσιάζεται στην έναρξη μιας φράσης και μπορεί να συνοδεύεται από συσπάσεις του προσώπου ή του σώματος και αυξημένη μυϊκή ένταση. Είναι μια δυσκολία στη ροή της ομιλίας η οποία μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την ευκολία με την οποία ο άνθρωπος

επικοινωνεί. Μπορεί να τον οδηγεί στο να αλλάζει τα λόγια του, να αποφεύγει λέξεις, πρόσωπα ή περιστάσεις, ακόμη και να παραιτηθεί από την επιθυμία του να επικοινωνήσει λεκτικά. Η προσπάθεια που κάνει το άτομο που τραυλίζει να σταματήσει ή να αποφύγει τον τραυλισμό προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση και πιθανώς μια αίσθηση ανεπάρκειας και ματαίωσης της επιθυμίας για επικοινωνία. Τα συναισθήματα που αναπτύσσονται σχετικά με τον τραυλισμό αποτελούν τα “εσωτερικά” χαρακτηριστικά του, τα οποία, αυξανόμενα με το χρόνο, τον συντηρούν.
Συνήθως ένας ενήλικας με τραυλισμό εμφανίζει τη διαταραχή αυτή από την παιδική του ηλικία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση νευρογενούς επίκτητου τραυλισμού. Αιτίες του νευρογενούς επίκτητου τραυλισμού είναι τα Αγγειακά Εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όγκοι. Τα συμπτώματα της διαταραχής διαφέρουν ανάλογα με την θέση και την σοβαρότητα της βλάβης.

Ταχυλαλία

Η ταχυλαλία είναι μια διαταραχή της ροής της ομιλίας, κατά την οποία ο λόγος χαρακτηρίζεται από μια υπερβολική ταχύτητα και ανυπαρξία παύσεων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας η άρθρωση και η φώνηση παρουσιάζουν αποκλίσεις και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας έχουμε συχνές εισπνοές και ακατάστατο ρυθμό στην εκφώνηση των λέξεων και στα μεταξύ των λέξεων κενά. Ο λόγος ενός ατόμου με ταχυλαλία χαρακτηρίζεται από ημιτελείς προτάσεις, στις οποίες απουσιάζουν, παραμορφώνονται, κόβονται φωνήματα, συλλαβές ή ακόμη και ολόκληρες λέξεις. Οι επιπτώσεις της ταχυλαλίας στο άτομο πολλές φορές δεν περιορίζονται μόνο στον προφορικό λόγο αλλά και στο γραπτό με παραλείψεις γραμμάτων και παραποίηση λέξεων χαρακτηριστικά που είναι εμφανή και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.
Πολλές φορές μάλιστα η διαταραχή έχει αντίκτυπο και στις κινήσεις του σώματός του, οι οποίες είναι απότομες, βιαστικές, χωρίς ρυθμό. Χαρακτηριστικό αυτών των ατόμων είναι ότι δεν έχουν συναίσθηση της κατάστασής τους.

 

Επικοινωνία

Λογοθεραπία Γκόγκας
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"
Αλαμάνας 33
Τηλ: (+30 24210 77383)
Κιν: (+30 6937 657979)
Email: info@logotherapygogas.gr