Μεθοδολογια

  • PDFΕκτύπωσηE-mail

Μεθοδος Βobath
Νευροεξελικτική Αγωγή - Mέθοδος Βοbath
Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment-Nευροεξελικτική Αγωγή) αναπτύχθηκε
μετά το 1950 από τον Karel και την Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα.
Οι δυό τους εισήγαγαν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα
για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών
με νευρομυϊκή δυσλειτουργεία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο.
Στη δεκαετία του 1970 η Dr E. Kohn παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσιοθεραπεύτρια,
πρόσθεσαν την εμπειρία τους με βρέφη έως 12 μηνών και τόνισαν τη σημασία
της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.

Ο λογοθεραπευτής NDT αξιολογεί και αναλύει τις αισθητικοκινητικές διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες
του στόματος (λειτουργίες που σχετίζονται με τη σίτιση) και στην επικοινωνία του παιδιού.
Οι διαταραχές στάσης- κίνησης συνδέονται άμεσα με τις διαταραχές σίτισης και ομιλίας, συνεπώς λογοπεδικός NDT
προτείνει μια θεραπευτική παρέμβαση, που προετοιμάζει το παιδί ολιστικά αισθητικο-κινητικά για δραστηριότητες
που σχετίζονται με τη σίτιση, την άρθρωση και την φώνηση.

Όπου προκύπτει ανάγκη προτείνει εναλλακτικές λύσεις επικοινωνίας.

Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής

Έμφαση δίνεται στην ποιότητα της κίνησης.

Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα.

Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις.

Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη.

Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση.

Η εκπαίδευση και η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των θεραπευτικών στόχων.

Η συνεργασία των μελών της ομάδας θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης.

(πηγη: Ελληνικη Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής)

 

Επικοινωνία

Λογοθεραπία Γκόγκας
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"
Αλαμάνας 33
Τηλ: (+30 24210 77383)
Κιν: (+30 6937 657979)
Email: info@logotherapygogas.gr