Αξιολογηση και Αποκατασταση

1.Παιδιά
(αξιολόγηση & αποκατάσταση) σε παιδιά με:
•    αρθρωτικές / φωνολογικές διαταραχές
•    διαταραχές ροής ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
•    καθυστέρηση λόγου
•    καθυστέρηση ομιλίας
•    νοητική υστέρηση
•    δυσφασία
•    δυσπραξία
•    γλωσσική εξελικτική διαταραχή
•    διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή - σύνδρομο Asperger
•    μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία
•    αναπτυξιακά σύνδρομα
•    βαρηκοΐα - κώφωση

2.Έφηβους
(αξιολόγηση & αποκατάσταση) σε εφήβους με:
•    αρθρωτικές / φωνολογικές διαταραχές
•    διαταραχές ροής ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
•    καθυστέρηση λόγου
•    νοητική υστέρηση
•    δυσφασία
•    δυσπραξία
•    γλωσσική εξελικτική διαταραχή
•    διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή - σύνδρομο Asperger
•    μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία
•    αναπτυξιακά σύνδρομα
•    βαρηκοΐα - κώφωση

3.Ενήλικες

(αξιολόγηση & αποκατάσταση) σε ενήλικες με:
•    αρθρωτικές / φωνολογικές διαταραχές
•    διαταραχές ροής ομιλίας (π.χ. τραυλισμός)
•    εγκεφαλικό επεισόδιο
•    κρανιοεγκεφαλική κάκωση
•    άνοια
•    εκφυλιστικές νόσους